FAQ-TR

Genel

Arazinin üzerine ne yapilacak?

Tüm katılımcılar ile birlikte Humboldthain Millet Parkı’nın hemen yanı başında hem kentsel hem de geleceğe yönelik bir alan oluşturmayı arzulamaktayız. Arazinin kullanımı ve üzerine inşaat yapılması ile ilgili proje, şimdiye kadar henüz kesinleşmemiştir. Berlin’in gelecek vadeden on bir yerinden biri olan bu alanda, bilim ve ekonominin sıkı bir şekilde el ele hareket etmesi son derece önemlidir. Temel amaç, Berlin’in geleceğe uyumlu bir şekilde gelişebilmesinin, yeni teknolojiler ve branşları harekete geçiren yenilikçi bir güç olarak garanti altına alınması ve dijital çağın yeni ekonomi modelleri için harekete geçilmesidir.

Kamu, sürece nasil dâhil edilecek?

Geleceğe uyumlu bir alan, aynı zamanda yenilikçi ve ilerleme gösteren bir gelişim süreci demektir. Bir “atölye prosedürü” çerçevesinde ve bir sunucu öncülüğünde birkaç uzman ve vatandaş platformları gerçekleştirecek ve ilgili gruplar ile sonuçlarını şeffaf bir şekilde sunacağımız bir diyalog içinde ortak bir kullanım konsepti geliştireceğiz. Bu konseptin amacı ise, farklı menfaatler arasında denge sağlamak ve gerek alan gerek ise bölge insanı için ekolojik, sosyal ve ekonomik açıdan geleceğe uyumlu olmaktır.

Kullanım

Araziye herkes serbest bir şekilde erişebilecek mi?

Bize göre Berlin’deki alan gelişimleri gelecekte, sadece mevcut şehir alanlarının ayrılmaz parçaları olarak işlevlerini yerine getirebilecektir. Bununla kastımız, alanın yollar ile donatılması ve kamu için erişilebilir olmasıdır, özellikle de zemin katlardaki kullanım alanlarının. Ayrıca, mümkün olduğunca çok ve farklı kullanıcı ve kiracılar için mekânların oluşturulabilmesini hedeflemekteyiz.

Sürdürebilirlik ve çevre

Planlamalarinizda sürdürülebilirlik ve ekolojik kriterler / enerji konusu ile ilgili kriterler nasil bir rol oynamaktadir?

Sürdürülebilir bir alanın geliştirilebilmesi, bize göre geleceğe uyumlu bir şehir gelişiminin başlıca görevidir. Bu yüzden de Quartier am Humboldthain, sıkı çevre uyumluluğu koşullarını yerine getirecek şekilde geliştirme ve sertifikalandırma düşüncesi içindeyiz.

Zaman planı / süreç

Projenin planlanmasi ve tamamlanmasi ne kadar sürecek?

Quartier am Humboldthain planlama süresi muhtemelen dört ila beş yıl sürecektir. Planlamanın öncesinde ise alan ile ilgili kullanım imkânlarının ve özelliklerinin birlikte ve ayrıntılı bir şekilde tartışılacağı atölye prosedürü gerçekleştirilecektir. İmar planının belirlenmesinden sonra ilk yapı projeleri başlatılabilecektir. Proje konusu alan, muhtemelen 2028 yılına kadar şehir yapılaşması açısından temel hatları ile tamamlanmış olacaktır.