Arazinin üzerine ne yapilacak?

Tüm katılımcılar ile birlikte Humboldthain Millet Parkı’nın hemen yanı başında hem kentsel hem de geleceğe yönelik bir alan oluşturmayı arzulamaktayız. Arazinin kullanımı ve üzerine inşaat yapılması ile ilgili proje, şimdiye kadar henüz kesinleşmemiştir. Berlin’in gelecek vadeden on bir yerinden biri olan bu alanda, bilim ve ekonominin sıkı bir şekilde el ele hareket etmesi son derece önemlidir. Temel amaç, Berlin’in geleceğe uyumlu bir şekilde gelişebilmesinin, yeni teknolojiler ve branşları harekete geçiren yenilikçi bir güç olarak garanti altına alınması ve dijital çağın yeni ekonomi modelleri için harekete geçilmesidir.

Kamu, sürece nasil dâhil edilecek?

Geleceğe uyumlu bir alan, aynı zamanda yenilikçi ve ilerleme gösteren bir gelişim süreci demektir. Bir “atölye prosedürü” çerçevesinde ve bir sunucu öncülüğünde birkaç uzman ve vatandaş platformları gerçekleştirecek ve ilgili gruplar ile sonuçlarını şeffaf bir şekilde sunacağımız bir diyalog içinde ortak bir kullanım konsepti geliştireceğiz. Bu konseptin amacı ise, farklı menfaatler arasında denge sağlamak ve gerek alan gerek ise bölge insanı için ekolojik, sosyal ve ekonomik açıdan geleceğe uyumlu olmaktır.