Projenin planlanmasi ve tamamlanmasi ne kadar sürecek?

Quartier am Humboldthain planlama süresi muhtemelen dört ila beş yıl sürecektir. Planlamanın öncesinde ise alan ile ilgili kullanım imkânlarının ve özelliklerinin birlikte ve ayrıntılı bir şekilde tartışılacağı atölye prosedürü gerçekleştirilecektir. İmar planının belirlenmesinden sonra ilk yapı projeleri başlatılabilecektir. Proje konusu alan, muhtemelen 2028 yılına kadar şehir yapılaşması açısından temel hatları ile tamamlanmış olacaktır.